Kursus og Erfamøde vurderinger 2023

2023

Der afholdes kurser for nye vurderingsmænd og -kvinder 

Lørdag d. 6. maj 2023 kl. 9-16 - AFLYST

Lørdag d. 3. juni 2023 kl. 9-16

 

Der afholdes årligt erfarings vurderings møde for alle indbudte vurderingspersoner.

Møderne afholdes:

Torsdag d. 2. marts 2023 på kredskontoret - Afholdt

Torsdag d. 16. marts 2023 på kredskontoret - Afholdt

Der er obligatorisk mødepligt på en af de 2 aftener, hvor at kunne bibeholde sin status som vurderingsperson.