Bestyrelsen

Navn Funktion
Kredsformand
Kasserer og Næstformand
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Hovedstaden Midt | Hf. Samvirke 1A, 2860 Søborg | Kontortid: torsdag i ulige uger, 18:30 - 19:30 | Telefon: 27 20 94 70 | E-mail: bestyrelsen@khf-kreds4.dk