Gladsaxe kommune

  1. Tagudhæng i Gladsaxe Kummune må være op til 50 cm uden at det tælles med i bebyggelsens areal.
Hovedstaden Midt | Hf. Samvirke 1A, 2860 Søborg | Kontortid: torsdag i ulige uger, 18:30 - 19:30 | Telefon: 27 20 94 70 | E-mail: bestyrelsen@khf-kreds4.dk