Miljø

18.3.2021

Kredsen vil i løbet af den kommende tid arbejde henimod flere miljøtiltag. 

Kolonihaveforbundet har ultimo 2020 nedsat et miljøudvalg, hvor Anne Cameroun fra kredsbestyrelsen deltager.

Hovedstaden Midt | Hf. Samvirke 1A, 2860 Søborg | Kontortid: torsdag i ulige uger, 18:30 - 19:30 | Telefon: 27 20 94 70 | E-mail: bestyrelsen@khf-kreds4.dk