Aktuel orientering 28. maj 2021

28.5.2021

Nyhedsbrev til alle haveforeninger er på vej.

Kredsbestyrelsen en er ved at være klar til at præsentere kreds 4's nye hjemmeside med diverse dokumenter og informationer. Som både skulle give mere overblik over, hvad der sker i kredsen og samtidig give de enkelte haveforeninger bedre muligheder for at orientere sig om og kontakte de øvrige medlems haveforeninger i Gladsaxe og Herlev kommune. 

Der er forskellige kurser og møder på vej. Bl.a.:

Erfa-møde: det årlige erfaringsudvekslingsmøde for vurderingsfolk i kredsen: torsdag d. 17. juni kl. 18.30 

Vurderingskurser for nye, samt vurderingsmænd der ønsker at få opdateret reglerne: søndag d. 27. juni kl. 9-16 - og lørdag d. 14. august kl. 9-16

Repræsentantskabsmøde for bestyrelsesmedlemmer i alle medlemshaveforeninger i kredsen: torsdag d. 19. august kl. 19.

 

 

Hovedstaden Midt | Hf. Samvirke 1A, 2860 Søborg | Kontortid: torsdag i ulige uger, 18:30 - 19:30 | Telefon: 27 20 94 70 | E-mail: bestyrelsen@khf-kreds4.dk