Referat fra møde i Miljøudvalget - Gladsaxe Kommune

Referat af mødet - Læses her

Vigtigt fra referatet:

Punkt 3: Affaldsplan 2015 - 2024 - Afrapportering 2020 og Handleplan 202 - Tiltrådt i udvalget

Punkt 4: Ti affaldsfraktioner - status og muligheder - Drøftet i udvalget

Bilag 1: Anbefalinger fra Vestforbrænding - Læs her

Bilag 2: Forslag til indsamling - Læs her

Punkt 5: Status på hjemtagning af affaldsindsamling - Taget til efterretning i udvalget

Bilag 1: Notat vedr. samarbejde inkl. 2 bilag - Læs her

Bilag 2: Udbud af udvalgte opgaver - Læs her

Bilag 3: Notat om partnerskab - Læs her

 

Hovedstaden Midt | Hf. Samvirke 1A, 2860 Søborg | Kontortid: torsdag i ulige uger, 18:30 - 19:30 | Telefon: 27 20 94 70 | E-mail: bestyrelsen@khf-kreds4.dk