Referat fra Økonomi- og Planlægningsudvalget - Herlev Kommune

Referat af mødet - Læses her

Vigtigt fra referatet:

Punkt 33: Forslag til Lokalplan 128 for Herlev genbrugsstation - Vedtaget i udvalget

Oprettelse af ny genbrugsstation - placeret Mileparken 23 og Marielundvej 16

Punkt 36: Implementering af indsamlingsordninger for de 10 affaldsfraktioner (Kollektiv affaldsafhentning (etagebebyggelser, tilmeldte rækkehuse og kolonihaver)

De 10 fraktioner; Mad/restaffald,Papir/metal/glas/plast og drikke- og fødevarekartoner, Pap, Tekstil og Farligt affald

  • Tekstil - Planlægges indført med ny kontrakt for indsamling af storskrald pr. 1.11.2021
  • Drikke- og fødevarekartoner - Kan fra 1.7.2021 blandes med plastfraktionen
  • Farligt affald - Kolonihaver er undtaget denne fraktion og kan i stedet for henvises til genbrugsstationen

 

 

Hovedstaden Midt | Hf. Samvirke 1A, 2860 Søborg | Kontortid: torsdag i ulige uger, 18:30 - 19:30 | Telefon: 27 20 94 70 | E-mail: bestyrelsen@khf-kreds4.dk