Første åbnings dag for den nyvalgte kredsbestyrelse efter repræsentantskabsmødet.

Første åbnings dag for den nyvalgte kredsbestyrelse efter repræsentantskabsmødet.

Der var enighed om at repræsentantskabsmødet var forløbet fornuftigt. Men at det ikke var heldigt at indkaldelsen ikke var rettet helt til, da det så ud til at der var mad til de fremmødte.

Der var besøg fra et medlem fra Nyvang, der spurgte ind til kvilke ordensregler og vedtøgter kredsen lå inde med fra foreningen. Kredsformanden svare på denne henvendelse.

Et medlem fra Islegaard spurgte ind til byggeregler: om man måtte bygge i forlængelse af et hus, som allerede lå for tæt på skel. Svaret er klart, det må man ikke