Kredsmøde 24. maj 2024

Kort referat af mødet den 24 maj 2024

Alle til stede efter der har været sygdom i længere tid. Godt at se jer igen. Anne C og Per

 

Gæster på kredskontoret:

Hf. Samvirke med diverse spørgsmål relateret til foreningen.

 

Sket i kredsen:

Bestyrelsen evaluerede den ekstraordinære generalforsamling i Hf. Juli 1917, afholdt 23. maj 2024.

Generalforsamlingen forløb ganske fornuftigt. Referatet blev gennemgået, underskrevet og skal scannes hurtigst muligt, så foreningen kan komme videre i forhold til banken.

Der er aftalt møde med de interne revisorer, så regnskabet kan været på plads inden 6. juni 2024, så indkaldelse til ny møde kan finde sted 13. juni 2024.

Vi skal have kredsens nye printer til at fungere trådløst snarest muligt, 

Kredsen skal gennemgå de opgaver vi har i den næste fremtid.

Der skal aftales hvordan arbejdsopgaverne skal fordeles når vi har møder.

Vi skal kigge på arbejdsmiljøet i kredsen. Hvordan arbejder vi sammen, er der noget der kan gøres bedre.

Skal vi afholde med konsulenten i løbet af efteråret

Arbejde med bæredygtighed

Visioner for fremtiden

Kolonihaveloven

Kontakt til kommunerne

 

Kongressen 2024:

Kredsen er blevet i tvivl om, man stadigvæk kan deltage ved kongressen, når man ikke længere er med i bestyrelsen af en forening. Skriftligt spørgsmål sendt til kolonihaveforbundet.

Der skal planlægges og afholdes formøde til kongressen, hvor kredsen gennemgår kongresforslagene sammen med de delegerede.