Miljø

18.3.2021

Kredsen vil i løbet af den kommende tid arbejde henimod flere miljøtiltag. 

Kolonihaveforbundet har ultimo 2020 nedsat et miljøudvalg, hvor Anne Cameroun fra kredsbestyrelsen deltager.